Planet+Global Sustainability Platform
Professioneel duurzaamheids-instituut huurt Planet+ in om SCRD te ontcijferen.

Een wereldwijd duurzaamheidsplatform dat een grote verscheidenheid aan duurzaamheids-beoordelingen voor bedrijven over de hele wereld uitvoert, vroeg Planet+ om de CSRD-regelgeving volledig te ontrafelen. We creëerden een pakketoplossing, inclusief beslissingsbomen, where-to-start richtlijnen en verduidelijkten de complexiteit van elk deel van de reeks wetten. We hebben een volledige database opgebouwd met alle paragrafen van de verschillende regelingen, de database verrijkt met onze inzichten in hoe de wet moet worden geïnterpreteerd en hoe de sets met elkaar verbonden zijn. Dit maakt een volledig begrip van CSRD mogelijk en helpt toekomstige klanten om compliant te zijn.

Planet+Europees logistiek bedrijf
Logistiek bedrijf met Ecovadis Gold certificaat zet op tijd de stap naar CSRD.

Een van oorsprong Oostenrijks logistiek bedrijf met hoofdvestiging in Brabant, begrijpt de noodzaak om op tijd zich op CSRD voor te bereiden. Planet+ consultants presenteerden helder de materialiteitsanalyse, deden een maturiteitsassessment van de organisatie op het vlak van duurzaamheid en zetten de datastrategie in de steigers. Dit helpt de organisatie interne rollen en processen verder vorm te geven om CSRD-compliant te worden.

Planet+Wereldwijd logistiek bedrijf
Nike zet logistiek bedrijf in 'rood' duurzaamheidsbakje en helpt zo noodzaak voor verandering te creëren.

Een wereldwijd logistiek bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten heeft van Nike te horen gekregen dat ze in het ‘rode duurzaamheidsbakje’ vallen – comply asap or go! Planet+ hielp het management van de organisatie in te zien dat duurzaamheid breder belangrijk is en helpt de organisatie noodzakelijke veranderingen in te zetten.

Planet+NTP CSRD
Management van NTP ziet tijdig de noodzaak in zich op CSRD voor te bereiden en vraagt Planet+ voor hulp.

Aannemersbedrijf NTP ziet duurzaamheid al jaren als een belangrijk thema in haar bedrijfsvoering. Zo ontwikkelde NTP producten zoals onder andere Grasfalt. De organisatie heeft nadat CSRD in november 2022 EU-wet werd direct stappen genomen om zich voor te bereiden en heeft de expertise van Planet+ ingeschakeld.

Planet+Zevenaar
Planet+Zevenaar

Gemeente Zevenaar vormde een bouwteam voor een circulair fietspad, en paste Optimal SCANS toe onder onze begeleiding. In het innovatieve project werden diverse nieuwe materialen en werkwijzen toegepast. Bovendien stond alles in het teken van leren en kennisdeling. Het werd een groot succes en is bekroond met de MVI Koopwijsprijs. Samen lieten we zien hoe innovatie leidt tot duurzaamheid.

Planet+NTP
Planet+NTP

De aannemer NTP heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld met 10 duurzame doelen. Elk doel moest worden uitgewerkt in eenduidige KPIs of checkpoints die meten wat NTP wilde weten. Planet+ begeleidde de uitwerking en de koppeling van de KPIs aan de SGDs en Duurzaam GWW. NTP heeft nu een dashboard voor het monitoren van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. En elk jaar voert Planet+ een audit hierop uit via Optimal SCANS®.

Planet+Arnhem
Planet+Arnhem

Gemeente Arnhem vormde een bouwteam voor realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer en wilde concrete opties toetsen aan hun ambities. Deze waren breed en diep: CO2-emissies, hittestress, hoog- en laagwaardig hergebruik, biodiversiteit, welzijn lokale economie. Planet+ zorgde voor een integrale afweging en het kanaliseren van discussies en datastromen. Met Optimal SCANS werden de verschillende opties zo objectief mogelijk vergeleken. Hierdoor konden er onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Planet+Den Haag
Planet+Den Haag

Gemeente Den Haag wilde een nulmeting in het kader van de 17 SDGs, voor beleid en acties, binnen de eigen organisatie en bij inkoop én voor de dienstverlening aan de burger. Dit is een zeer complexe en veelomvattende vraag. De adviseurs van Planet+ maakten de SDGs concreet en meetbaar met de Planet+ “Optimal SDG SCAN voor gemeenten”. De gemeente kreeg zo een solide basis voor het concretiseren, verder implementeren en monitoren van de doelen en ambities m.b.t. de SDGs.

Planet+Heumen
Planet+Heumen

Gemeente Heumen wilde duurzaamheid op een integrale manier vormgeven, voor alle activiteiten van de gemeente, van ruimtelijke ordening tot aanbesteding van sociaal werk. Planet+ ontwikkelde een generiek en integraal duurzaamheidskader voor gemeenten en nam Heumen mee in de toepassing hiervan. De medewerkers kregen hierdoor een gedeelde duurzaamheidsvisie en -ambitie, die sindsdien toegepast wordt

Planet+Global Sustainability Platform
Professioneel duurzaamheids-instituut huurt Planet+ in om SCRD te ontcijferen.

Een wereldwijd duurzaamheidsplatform dat een grote verscheidenheid aan duurzaamheids-beoordelingen voor bedrijven over de hele wereld uitvoert, vroeg Planet+ om de CSRD-regelgeving volledig te ontrafelen. We creëerden een pakketoplossing, inclusief beslissingsbomen, where-to-start richtlijnen en verduidelijkten de complexiteit van elk deel van de reeks wetten. We hebben een volledige database opgebouwd met alle paragrafen van de verschillende regelingen, de database verrijkt met onze inzichten in hoe de wet moet worden geïnterpreteerd en hoe de sets met elkaar verbonden zijn. Dit maakt een volledig begrip van CSRD mogelijk en helpt toekomstige klanten om compliant te zijn.

Planet+Europees logistiek bedrijf
Logistiek bedrijf met Ecovadis Gold certificaat zet op tijd de stap naar CSRD.

Een van oorsprong Oostenrijks logistiek bedrijf met hoofdvestiging in Brabant, begrijpt de noodzaak om op tijd zich op CSRD voor te bereiden. Planet+ consultants presenteerden helder de materialiteitsanalyse, deden een maturiteitsassessment van de organisatie op het vlak van duurzaamheid en zetten de datastrategie in de steigers. Dit helpt de organisatie interne rollen en processen verder vorm te geven om CSRD-compliant te worden.

Planet+Wereldwijd logistiek bedrijf
Nike zet logistiek bedrijf in 'rood' duurzaamheidsbakje en helpt zo noodzaak voor verandering te creëren.

Een wereldwijd logistiek bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten heeft van Nike te horen gekregen dat ze in het ‘rode duurzaamheidsbakje’ vallen – comply asap or go! Planet+ hielp het management van de organisatie in te zien dat duurzaamheid breder belangrijk is en helpt de organisatie noodzakelijke veranderingen in te zetten.

Planet+NTP CSRD
Management van NTP ziet tijdig de noodzaak in zich op CSRD voor te bereiden en vraagt Planet+ voor hulp.

Aannemersbedrijf NTP ziet duurzaamheid al jaren als een belangrijk thema in haar bedrijfsvoering. Zo ontwikkelde NTP producten zoals onder andere Grasfalt. De organisatie heeft nadat CSRD in november 2022 EU-wet werd direct stappen genomen om zich voor te bereiden en heeft de expertise van Planet+ ingeschakeld.

Planet+Global Sustainability Platform
Professioneel duurzaamheids-instituut huurt Planet+ in om SCRD te ontcijferen.

Een wereldwijd duurzaamheidsplatform dat een grote verscheidenheid aan duurzaamheids-beoordelingen voor bedrijven over de hele wereld uitvoert, vroeg Planet+ om de CSRD-regelgeving volledig te ontrafelen. We creëerden een pakketoplossing, inclusief beslissingsbomen, where-to-start richtlijnen en verduidelijkten de complexiteit van elk deel van de reeks wetten. We hebben een volledige database opgebouwd met alle paragrafen van de verschillende regelingen, de database verrijkt met onze inzichten in hoe de wet moet worden geïnterpreteerd en hoe de sets met elkaar verbonden zijn. Dit maakt een volledig begrip van CSRD mogelijk en helpt toekomstige klanten om compliant te zijn.

Planet+Europees logistiek bedrijf
Logistiek bedrijf met Ecovadis Gold certificaat zet op tijd de stap naar CSRD.

Een van oorsprong Oostenrijks logistiek bedrijf met hoofdvestiging in Brabant, begrijpt de noodzaak om op tijd zich op CSRD voor te bereiden. Planet+ consultants presenteerden helder de materialiteitsanalyse, deden een maturiteitsassessment van de organisatie op het vlak van duurzaamheid en zetten de datastrategie in de steigers. Dit helpt de organisatie interne rollen en processen verder vorm te geven om CSRD-compliant te worden.

Planet+Wereldwijd logistiek bedrijf
Nike zet logistiek bedrijf in 'rood' duurzaamheidsbakje en helpt zo noodzaak voor verandering te creëren.

Een wereldwijd logistiek bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten heeft van Nike te horen gekregen dat ze in het ‘rode duurzaamheidsbakje’ vallen – comply asap or go! Planet+ hielp het management van de organisatie in te zien dat duurzaamheid breder belangrijk is en helpt de organisatie noodzakelijke veranderingen in te zetten.

Planet+NTP CSRD
Management van NTP ziet tijdig de noodzaak in zich op CSRD voor te bereiden en vraagt Planet+ voor hulp.

Aannemersbedrijf NTP ziet duurzaamheid al jaren als een belangrijk thema in haar bedrijfsvoering. Zo ontwikkelde NTP producten zoals onder andere Grasfalt. De organisatie heeft nadat CSRD in november 2022 EU-wet werd direct stappen genomen om zich voor te bereiden en heeft de expertise van Planet+ ingeschakeld.

Planet+Zevenaar
Planet+Zevenaar

Gemeente Zevenaar vormde een bouwteam voor een circulair fietspad, en paste Optimal SCANS toe onder onze begeleiding. In het innovatieve project werden diverse nieuwe materialen en werkwijzen toegepast. Bovendien stond alles in het teken van leren en kennisdeling. Het werd een groot succes en is bekroond met de MVI Koopwijsprijs. Samen lieten we zien hoe innovatie leidt tot duurzaamheid.

Planet+NTP
Planet+NTP

De aannemer NTP heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld met 10 duurzame doelen. Elk doel moest worden uitgewerkt in eenduidige KPIs of checkpoints die meten wat NTP wilde weten. Planet+ begeleidde de uitwerking en de koppeling van de KPIs aan de SGDs en Duurzaam GWW. NTP heeft nu een dashboard voor het monitoren van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. En elk jaar voert Planet+ een audit hierop uit via Optimal SCANS®.