Algemene voorwaarden

m.b.t. uw gegevens

Algemene voorwaarden m.b.t. uw gegevens

  • Planet+Partners verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die wij van u ontvangen.
  • Conform ons privacy-beleid vragen wij u geen persoonsgegevens in te voeren in online vragenlijsten in Optimal SCANS, ook niet op de profielpagina en in geüpload bewijsmateriaal. Wij zullen voor het aanmaken van uw account alleen het algemene e-mailadres van uw bedrijf gebruiken.
  • De door inzet van Optimal SCANS berekende scores kunnen door Planet+Partners geanonimiseerd worden gepubliceerd in de vorm van een ranglijst. Uw gegevens en uw scores blijven anoniem tenzij uw organisatie toestemming geeft voor het vermelden van de naam van uw organisatie.
  • De door inzet van Optimal SCANS verzamelde data mogen door Planet+Partners geanonimiseerd worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.Optimal SCANS werkt met een beveiligde verbinding en is door experts op het gebied van Cyber Security beveiligd en getest met gespecialiseerde software. Planet+Partners zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Let op: de link waarmee u inlogt geeft toegang tot uw account aan iedereen de op die link klikt. Planet+Partners is niet aansprakelijk als u derden toegang geeft door onzorgvuldig gebruik en beheer van de link waarmee u inlogt.
De algemene voorwaarden voor het kopiëren, gebruik buiten Optimal SCANS en delen van criteria in een Scan of Benchmark vindt u hier: 

Category: Algemene voorwaarden
1 Oktober 2022