Onze Partners

Planet+ is een platform waarop diverse partijen elk met hun eigen kwaliteiten samenwerken aan de verduurzaming van organisatie en onze samenleving. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Verduurzaming is complex. Bewustzijn, goed project- en procesmanagement, diepgaand inzicht in menselijke kwaliteiten en relaties, duurzame impact kwantificeren, organisaties mobiliseren en engageren en geschikte software tools zijn allemaal nodig om impact te maken voor zowel organisaties zelf, als de waardeketen waarin ze zich bevinden. Ons huidige partnernetwerk is dan ook met zorg gekozen.

The Footprinters

Het doel van The Footprinters is zo snel mogelijk tot een duurzame wereld te komen. Dat doen ze door milieu-impact te berekenen en bedrijven te helpen deze te verlagen. Bijvoorbeeld met de CO2 calculator voor organisaties en hun inkoop.

Local Matters

Local Matters begeleidt organisaties in het maken van een positieve impact! Met hun integrale aanpak werken ze in de sectoren overheid, onderwijs, vastgoed, mobiliteit en infrastructuur. Enthousiasmeren van mensen en integreren van cultuur met ambitieuze duurzaamheidsdoelen, is hun core business. Ze combineren hun expertise op het gebied van duurzaamheid en procesmanagement en werken met RSDO.

Eshuis

De accountants en adviseurs van Eshuis helpen organisaties impact te maken op hun sociaaleconomische positie en zetten succesvol hun expertise in op het gebied van accountancy, belastingen, organisatie- en personeelsadvies en juridische dienstverlening. Ze zijn voorloper binnen de accountancy branche op duurzaamheid, B-Corp gecertificeerd, partner van Planet+ voor het implementeren van CSRD bij MKB.

Sustainable Growth Associates

SGA is gespecialiseerd in duurzame transformaties en maakt gebruik van kaders van The Natural Step zoals RSDO /FSSD om organisaties te helpen significante en blijvende prestatieverbeteringen te realiseren. SGA is B-Corp gecertificeerd en vertegenwoordigt The Natural Step in Duitsland, een internationaal erkende non-profitorganisatie en denktank op het gebied van duurzaamheidsstrategieën (www.thenaturalstep.de).

K PLUS V

K PLUS V creëert innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken in samenwerking met hun klanten door initiatieven te nemen, te adviseren en oplossingen te implementeren, onafhankelijk, gedreven en inspirerend, en hun kracht ligt in de robuuste mix van ideevorming, connectiviteit en uitvoering.

Covalis

Wil je duurzaamheid goed vormgeven, dan is het contract met je leveranciers en inkoop cruciaal. Covalis is een ervaren trainersbureau en gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van contractmanagers. Praktisch ingericht, zonder dikke rapporten en resultaatgericht!

Dzyzzion

DZyzzion adviseert naast integrale verduurzaming ook op specifieke thema’s als energie, circulair ondernemen, CO2-reductie en certificering voor de CO2-Prestatieladder. DZyzzion is organisator van de succesvolle Koploperprojecten duurzaam ondernemen, waarin bedrijven groepsgewijs samen aan de slag gaan met duurzaam ondernemen. Daaraan deden al bijna 500 oganisaties mee (www.koploperproject.nl).

Organize Agile

Organize agile is een partner in verandertrajecten en heeft als speerpunten duurzame en regeneratieve samenwerking. Daarmee sluiten zij aan op de filosofie van Planet+. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Met Agile organiseren houden ze mensen en strategie flexibel en kort-cyclisch.

GIP House

Met GipHouse werkt Planet+ samen aan het ontwikkelen van software voor verduurzaming.

Greenopia

Planet+ werkt samen met het Amerikaanse platform Greenopia dat momenteel bezig is voor de business-to-consumer markt in Amerika. We creëren samen met hen een platform waarmee mensen voor de dagelijkse producten de meest duurzame versie kunnen kopen.

Humanagement

Als onafhankelijk managementbureau ondersteunt Humanagement bedrijven en organisaties met denk- en menskracht. Circulair denken staat voorop met hun ambitie om elke organisatie en circulaire impuls te geven. Samen met Planet+ hebben we een scan ontwikkeld waarmee organisaties worden gescand op duurzaamheid en circulariteit (www.circulairorganiseren.nl).

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?