Ons verhaal

Onze ambitie

Wij zijn Partners van de Planeet Aarde, en wij zijn de partner van jouw organisatie in het realiseren van een positieve, regeneratieve impact. Onze ambitie is de planeet aarde bij jou aan de beslis-tafel krijgen. 

Wij weten exact hoe de fijne balans te bewandelen tussen fair en winstgevend zaken doen en fair zijn voor de planeet. En wij weten dat dat goed moet.

Daarom onze ambitie: less bad is no good.

Niet alleen business as usual, maar ook sustainability as usual – is niet goed genoeg!

Planet- Ambition
Planet- Ambition

Onze ambitie

Wij zijn Partners van de Planeet Aarde, en wij zijn de partner van jouw organisatie in het realiseren van een positieve, regeneratieve impact. Onze ambitie is de planeet aarde bij jou aan de beslis-tafel krijgen. 

Wij weten exact hoe de fijne balans te bewandelen tussen fair en winstgevend zaken doen en fair zijn voor de planeet. En wij weten dat dat goed moet.

Daarom onze ambitie: less bad is no good.

Niet alleen business as usual, maar ook sustainability as usual – is niet goed genoeg!

Planet- Mission

Onze missie

Wij helpen de complexiteit van duurzaamheid concreet, meetbaar en implementeerbaar te maken!

Ons verhaal & aanpak

Wij hebben hart voor mens en natuur, een hoofd dat wetenschappelijk getraind is, en eigen ontwikkelde software, tools en methodes die hier handen en voeten aan geven.

Wij weten, zien en geloven dat economie en ecologie elkaar kunnen gaan versterken in plaats van vernietigen. 

Onze aanpak is daarom – naast de ecological case, de business case en de human case centraal te stellen. 

Dit is de belangrijkste missie van de mensheid de komende 10 jaar.

Planet- Story
Planet- Story

Ons verhaal & aanpak

Wij hebben hart voor mens en natuur, een hoofd dat wetenschappelijk getraind is, en eigen ontwikkelde software, tools en methodes die hier handen en voeten aan geven.

Wij weten, zien en geloven dat economie en ecologie elkaar kunnen gaan versterken in plaats van vernietigen. 

Onze aanpak is daarom – naast de ecological case, de business case en de human case centraal te stellen. 

Dit is de belangrijkste missie van de mensheid de komende 10 jaar.

Planet- Impact

Onze impact

Onze beproefde werkwijze vertaalt ambities naar doelen, roadmap, acties en KPIs. Onze software maakt dit alles gemakkelijk en efficiënt. 

Wij werken voor overheden en bedrijven, op weg naar Schone Energie, Circulair Materiaal, Biodiverse Natuur, Gezonde Mensen en Faire & Winstgevende Bedrijfsvoering. 

Daarom zijn wij trots dat klanten die met ons werken onze impact als een win-win-win ervaren. Een win voor de mensen, de planeet en de financiële gezondheid. 

Wij werken samen met