Aanbod voor publieke organisaties

Planet+ werkt veel voor gemeenten en andere publieke instellingen

Duurzaamheid is een groot en soms ongrijpbaar thema. Het wordt vaak wel genoemd in beleidsdocumenten en procedures maar als dit niet concreet en meetbaar wordt gemaakt is duurzaamheid geen werkbaar begrip. Wij helpen hiermee, op bestuurlijk, beleidsmatig en projectniveau. Wij zijn bovendien gespecialiseerd in het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid en circulariteit in het kader van inkoop en aanbesteding. Thuis in de 17 SDGs, Circulaire Economie, ISO en alle andere leidende kaders voor duurzaamheid.

We baseren ons werk op toonaangevende
duurzaamheidskaders zoals:

17 UN
SDGs
ISO
Normen
MVOI
Circulaire
Economie
EU-Taxonomie duurzaamheid
Vele
andere
17 UN
SDGs
ISO
Normen
MVOI
Circulaire
Economie
EU-Taxonomie duurzaamheid
Vele
andere

Klik hieronder voor het aanbod voor publieke organisaties

Nulmeting, advies en monitoring

Nulmeting, advies en monitoring

Nulmeting, advies en monitoring
Inkoop en certificering

Inkoop en certificering

Inkoop en certificering
Nulmeting, advies en monitoring

Nulmeting, advies en monitoring

Nulmeting, advies en monitoring
Inkoop en certificering

Inkoop en certificering

Inkoop en certificering

Onze expertisegebieden

Duurzaamheidsprogramma's zijn vaak omvangrijk en complex en omvatten vele afdelingen en organisatielagen. Inkoop speelt bij verduurzaming meestal de hoofdrol. Wij helpen de organisaties hun ambitie concreet en meetbaar te maken. Dit doen wij bijvoorbeeld met ons Optimal SCANS - systeem en ons bewezen Duurzaam SPMO - aanpak.

Duurzaam
aanbesteden

Duurzaam contract
-management

Nulmeting en best practices

Programma-management duurzaamheid

Inbedding in uw organisatie als geheel

Betere inbedding van duurzaamheid in uw organisatie

We zorgen met workshops en advies op maat ervoor dat duurzaamheid in alle relevante procedures wordt meegenomen, én dat bestuurders en medewerkers worden meegenomen in het proces.

Ik wil mijn organisatie analyseren en monitoren op basis van mijn eigen doelstellingen.

+SCANS

Ik wil mijn organisatie analyseren en monitoren op basis van mijn eigen doelstellingen.

Ik wil mijn organisatie analyseren en monitoren op basis van mijn eigen doelstellingen.

Wij helpen uw organisatie in 4 stappen

Met één sessie een helder kader voor de hele organisatie.

Duidelijkheid over inbedding in procedures en bij uw medewerkers.

Advies en workshops voor verbetering van borging in processen en kennis bij medewerkers.

Tools die helpen duurzaamheid en circulariteit meetbaar te maken en eenvoudig te rapporteren.

Met één sessie een helder kader voor de hele organisatie.

Duidelijkheid over inbedding in procedures en bij uw medewerkers.

Advies en workshops voor verbetering van borging in processen en kennis bij medewerkers.

Tools die helpen duurzaamheid en circulariteit meetbaar te maken en eenvoudig te rapporteren.

Met één sessie een helder kader voor de hele organisatie.

Duidelijkheid over inbedding in procedures en bij uw medewerkers.

Advies en workshops voor verbetering van borging in processen en kennis bij medewerkers.

Tools die helpen duurzaamheid en circulariteit meetbaar te maken en eenvoudig te rapporteren.

Voor inkoop en aanbesteding

Wij hebben veel ervaring met ondersteuning van inkoop en aanbesteding

Sinds 2015 richt Planet+ zich vooral op inkoopafdelingen van overheden, omdat daar de meeste impact te bereiken is. De Nederlandse overheid geeft jaarlijks zo'n 90 miljard euro uit, en als dat geld structureel aan duurzame zaken wordt besteed is dat de beste motor voor verandering die we kunnen hebben.

Ik wil leveranciers en projecten beoordelen met criteria die helemaal zijn afgestemd op mijn organisatie.

+SCANS

Ik wil leveranciers en projecten beoordelen met criteria die helemaal zijn afgestemd op mijn organisatie.

Ik wil leveranciers en projecten beoordelen met criteria die helemaal zijn afgestemd op mijn organisatie.

Voor inkoop en aanbesteding

Wij hebben veel ervaring met ondersteuning van inkoop en aanbesteding

Sinds 2015 richt Planet+ zich vooral op inkoopafdelingen van overheden, omdat daar de meeste impact te bereiken is. De Nederlandse overheid geeft jaarlijks zo'n 90 miljard euro uit, en als dat geld structureel aan duurzame zaken wordt besteed is dat de beste motor voor verandering die we kunnen hebben.

Ik wil leveranciers en projecten beoordelen met criteria die helemaal zijn afgestemd op mijn organisatie.

+SCANS

Ik wil leveranciers en projecten beoordelen met criteria die helemaal zijn afgestemd op mijn organisatie.

Ik wil leveranciers en projecten beoordelen met criteria die helemaal zijn afgestemd op mijn organisatie.

Wij helpen uw organisatie in 4 stappen met inkoop en aanbesteding

Een heldere set criteria voor inkoop, bouwteams en contractmanagement.

Duidelijkheid over de duurzaamheid en circulariteit van leveranciers en contracten.

Meer interne kennis over MVOI, duurzaamheid en circulariteit, monitoren van leveranciers.

Betaalbare tools die de duurzaamheid van uw leveranciers, projecten en contracten kwalitatief en kwantitatief in beeld brengen.

Een heldere set criteria voor inkoop, bouwteams en contractmanagement.

Duidelijkheid over de duurzaamheid en circulariteit van leveranciers en contracten.

Meer interne kennis over MVOI, duurzaamheid en circulariteit, monitoren van leveranciers.

Betaalbare tools die de duurzaamheid van uw leveranciers, projecten en contracten kwalitatief en kwantitatief in beeld brengen.

Een heldere set criteria voor inkoop, bouwteams en contractmanagement.

Duidelijkheid over de duurzaamheid en circulariteit van leveranciers en contracten.

Meer interne kennis over MVOI, duurzaamheid en circulariteit, monitoren van leveranciers.

Betaalbare tools die de duurzaamheid van uw leveranciers, projecten en contracten kwalitatief en kwantitatief in beeld brengen.

0
+
Tevreden klanten
0
+
Duurzaamheidsprojecten
0
+
Organisaties gescand met Optimal Scans

Gerelateerde inzichten

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?