Privacybeleid

Privacybeleid

 

  • Opgeslagen persoonsgegevens: Planet+Partners bewaart alleen de naam, het e-mailadres en het wachtwoord van de personen die een account in Optimal SCANS hebben waarmee zij derden kunnen uitnodigen om een Scan in te vullen en en waarmee zij vervolgens de ingevulde Scans kunnen vergelijken. Dit betreft de klanten/opdrachtgevers van Planet+Partners. Aan derden, de partijen die Scans invullen, wordt via de algemene voorwaarden gevraagd geen persoonsgegevens in te voeren in de online vragenlijsten in Optimal SCANS, ook niet op de profielpagina en in geüpload bewijsmateriaal. Planet+Partners en haar klanten/opdrachtgevers zullen voor het aanmaken van een log-in voor derden alleen het algemene e-mailadres van het desbetreffende bedrijf gebruiken. Daarnaast bewaart Planet+Partners naam en e-mailadres van degenen die de nieuwsbrief van Planet+Partners ontvangen.
  • Doeleinden opslag persoonsgegevens: Opslag van gegevens van personen die een account in Optimal SCANS hebben is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene, en deze gegevens worden alleen daarvoor gebruikt. Gegevens van personen die nieuwsbrief van Planet+Partners ontvangen worden alleen voor de nieuwsbrief gebruikt.
  • Informeren: De personen van wie namen en e-mailadressen worden opgeslagen worden geïnformeerd via de nieuwsbrief, via offertes, mailcontact en/of het abonnementscontract voor Optimal SCANS.
  • Register: Planet+Partners heeft een register waarin vastligt wie welke persoonsgegevens in kan zien.
  • Beveiliging: Optimal SCANS werkt met een beveiligde verbinding en is door experts op het gebied van Cyber Security beveiligd en getest met gespecialiseerde software. Offlinebestanden met persoonsgegevens voor de nieuwsbrief en logins voor Optimal SCANS zijn met aparte wachtwoorden beveiligd.
  • Verwerkersovereenkomst: Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met nieuwsbriefsysteem La Posta. Externe IT-ers krijgen geen toegang tot persoonsgegevens.
  • Datalekken: Een datalek betekent dat ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan, ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was). In een dergelijk geval zullen de personen wiens gegevens het betreft worden geïnformeerd.

Category: Algemene voorwaarden
1 Oktober 2022