Terms and conditions

Your data

Terms and conditions regarding your data

  • Planet+Partners is committed to the confidentiality of all information we receive from you.
  • In accordance with our privacy policy, we ask that you do not enter any personal data in online questionnaires in Optimal SCANS, including on the profile page and in uploaded evidence. We will only use your company’s general email address to create your account.
  • The scores calculated using Optimal SCANS can be published anonymously by Planet+Partners as a ranking. Your data and your scores will remain anonymous unless your organization gives permission for the name of your organization to be used.
  • The data collected through the use of Optimal SCANS may be used anonymously by Planet+Partners for scientific research. Optimal SCANS works with a secure connection and has been secured by Cyber Security experts and tested with specialized software. Planet+Partners will treat your data confidentially. Please note that the link you use initially to create your account is a general link that does not give anyone access to your data. The unique link that is generated after you create your account gives access to your data to anyone who clicks on that unique link. Planet+Partners is not liable if you give access to third parties through careless use and management of your unique link.
The terms and conditions for copying, use outside Optimal SCANS and sharing criteria in a Scan or Benchmark can be found here: 

Algemene voorwaarden m.b.t. uw gegevens

  • Planet+Partners verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die wij van u ontvangen.
  • Conform ons privacy-beleid vragen wij u geen persoonsgegevens in te voeren in online vragenlijsten in Optimal SCANS, ook niet op de profielpagina en in geüpload bewijsmateriaal. Wij zullen voor het aanmaken van uw account alleen het algemene e-mailadres van uw bedrijf gebruiken.
  • De door inzet van Optimal SCANS berekende scores kunnen door Planet+Partners geanonimiseerd worden gepubliceerd in de vorm van een ranglijst. Uw gegevens en uw scores blijven anoniem tenzij uw organisatie toestemming geeft voor het vermelden van de naam van uw organisatie.
  • De door inzet van Optimal SCANS verzamelde data mogen door Planet+Partners geanonimiseerd worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.Optimal SCANS werkt met een beveiligde verbinding en is door experts op het gebied van Cyber Security beveiligd en getest met gespecialiseerde software. Planet+Partners zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Let op: De link waarmee u in eerste instantie een account creëert is een generieke link die geen toegang geeft tot uw gegevens. De unieke link die wordt gegenereerd nadat u uw bedrijfsnaam heeft ingevuld en een account heeft gemaakt, geeft toegang tot uw gegevens aan iedereen de op die unieke link klikt. Planet+Partners is niet aansprakelijk als u derden toegang geeft door onzorgvuldig gebruik en beheer van deze unieke link.

Category: Algemene voorwaarden
1 Oktober 2022