De SDGs

Waar hebben we het eigenlijk over?

1 Maart 2021

1 Maart 2021

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, afgekort als SDGs, vonden hun oorsprong in 2015 als opvolging van de Millennium Doelen (2000-2015).

 

Ondanks dat we ruim vijf jaar verder zijn, blijven de SDGs voor veel ondernemers een vaag begrip. En als het management van een organisatie het belang van implementatie van de SDGs begrijpt, dan staat dat vaak niet garant voor begrip in de rest van de organisatie. Ook zien we bedrijven die de SDGs helemaal hebben omarmd, maar die dan geen goed systeem hebben om hun eigen bijdrage te kwantificeren. Het blijft dan hangen bij ‘een leuk verhaal voor de bühne’ zonder veel echte inhoud en impact. Herkent u ook deze situaties?

169 doelen

Naar onze mening is het noodzaak om – als je de SDGs echt wilt begrijpen en doorgronden wat ze voor uw organisatie kunnen betekenen – het zaak is om naar de onderliggende 169 doelen te kijken. Wij baseren ons op eigen onderzoek en bevroegen 35 bedrijven of ze bekend zijn met de inhoud van de SDG subdoelen. Wat bleek? 60% is niet op de hoogte, waarbij we vermoeden dat de 30% die ‘neutraal’ antwoordde het ook niet weet. Slechts 9% geeft aan enigszins op de hoogte te zijn.

 

Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van MKB Servicedesk, uitgevoerd in opdracht van het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk van Oxfam Novib.
Dat 90% het niet weet is wat ons betreft geen verrassende uitkomst, want de meeste subdoelen blijken bij zorgvuldige bestudering helemaal niet relevant voor bedrijven.

 

Uit onze analyse van de 169 subdoelen en de 241 hieraan gekoppelde KPI’s, bleek dat maar 27% van de KPI’s relevant is voor bedrijven. En als je een regionaal georiënteerde dienstverlener bent zelfs maar 17%.

 

Maar ondanks dat veel verantwoordelijkheid voor de implementatie van de SDGs bij overheden en NGO’s ligt, zijn SDGs ook voor het bedrijfsleven belangrijk. Waarom? Ze bieden een verbindend kader voor bedrijven, overheden en burgers. Op regionaal, nationaal én internationaal niveau. Het is een manier om dezelfde taal te spreken, elkaar te begrijpen en daarmee duurzame bedrijfsvoering inhoud te geven. Het is dus belangrijk dat we op alle niveaus deze taal kunnen lezen en schrijven. En niet alleen de SDG-experts, maar ook bedrijven en instellingen die aan de implementatie kunnen bijdragen.

 

Vandaar dat mijn collega Judy van der Lijke en ik de SDGs helemaal uitgeplozen hebben en een concrete tool hebben ontwikkeld om de SDGs op bedrijfsniveau inhoud te geven. Bedrijven kunnen zo hun eigen bijdrage concreet maken en meten. Daarover meer in een volgend blog.
RN
Reinier de Nooij, PhD

Oprichter, partner
Duurzaamheids-
Ecoloog

Mede-oprichter van Planet+Partners, vader van Julie, milieukundige en gepromoveerd op beoordelingssystemen voor duurzaamheid en milieu.
Reinier zet al meer dan tien jaar het door hem ontwikkelde Optimal SCANS in om Inkoop in de Bouw en het Publieke domein duurzaam te laten werken.

RN
Reinier de Nooij, PhD

Oprichter, partner
Duurzaamheids-
Ecoloog

Mede-oprichter van Planet+Partners, vader van Julie, milieukundige en gepromoveerd op beoordelingssystemen voor duurzaamheid en milieu.
Reinier zet al meer dan tien jaar het door hem ontwikkelde Optimal SCANS in om Inkoop in de Bouw en het Publieke domein duurzaam te laten werken.

Category: SDGs | Tag: Inzichten
1 Maart 2021

Deel het inzicht

Linkedin

Gerelateerde inzichten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment