Gemeente Heumen wilde duurzaamheid op een integrale manier vormgeven, voor alle activiteiten van de gemeente, van ruimtelijke ordening tot aanbesteding van sociaal werk. Planet+ ontwikkelde een generiek en integraal duurzaamheidskader voor gemeenten en nam Heumen mee in de toepassing hiervan. De medewerkers kregen hierdoor een gedeelde duurzaamheidsvisie en -ambitie, die sindsdien toegepast wordt

Planet+HeumenPlanet+Heumen