Gemeente Arnhem vormde een bouwteam voor realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer en wilde concrete opties toetsen aan hun ambities. Deze waren breed en diep: CO2-emissies, hittestress, hoog- en laagwaardig hergebruik, biodiversiteit, welzijn lokale economie. Planet+ zorgde voor een integrale afweging en het kanaliseren van discussies en datastromen. Met Optimal SCANS werden de verschillende opties zo objectief mogelijk vergeleken. Hierdoor konden er onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Planet+ArnhemPlanet+Arnhem