De aannemer NTP heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld met 10 duurzame doelen. Elk doel moest worden uitgewerkt in eenduidige KPIs of checkpoints die meten wat NTP wilde weten. Planet+ begeleidde de uitwerking en de koppeling van de KPIs aan de SGDs en Duurzaam GWW. NTP heeft nu een dashboard voor het monitoren van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. En elk jaar voert Planet+ een audit hierop uit via Optimal SCANS®.

Planet+NTPPlanet+NTP