De TU Eindhoven heeft een duurzaamheidsplan voor de bedrijfsvoering, met thema’s als Energie, Circulariteit en Mobiliteit. Tientallen projecten zijn opgenomen in roadmaps per thema, maar een aanpak voor een samenhangende uitvoering en monitoring ontbrak. Planet+ zorgde dat elk thema werd uitgewerkt in meetbare subdoelen en reikte een methode aan om de bijdrage van de vele projecten aan de verschillende sub-doelen in beeld te brengen. De universiteit heeft nu een kader voor integrale afweging, sturing en monitoring.

Planet+TU/eAanpak voor samenhangende en meetbare uitvoering duurzaamheidsvisie