De gemeente Den Haag wilde een contract voor circulair interieur gaan monitoren. Een set praktische KPIs en een monitor op maat ontbrak. Wij zorgden hiervoor tijdens de contractvorming en leverden tooling voor de contractfase in Optimal SCANS.

Planet+Den HaagMonitoring voor contract Circulair Interieur met Optimal SCANS

De universiteit wil duurzaamheid beter meetbaar en aantoonbaar maken, maar had daar geen goede tooling voor. Wij hebben duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen en contracten opgesteld en geïmplementeerd in OS. De RU past dit sinds 2017 toe bij (Europese) aanbestedingen en sinds 2018 in het leveranciers- en contractbeheer. De doelen Klimaatneutraal, Circulair, Eerlijk en Gezond worden nu kwantitatief bepaald en gemonitord.

Planet+RU NijmegenBegeleiden aanbestedingen en managen contracten met Optimal SCANS