De universiteit wil duurzaamheid beter meetbaar en aantoonbaar maken, maar had daar geen goede tooling voor. Wij hebben duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen en contracten opgesteld en geïmplementeerd in OS. De RU past dit sinds 2017 toe bij (Europese) aanbestedingen en sinds 2018 in het leveranciers- en contractbeheer. De doelen Klimaatneutraal, Circulair, Eerlijk en Gezond worden nu kwantitatief bepaald en gemonitord.

Planet+RU NijmegenBegeleiden aanbestedingen en managen contracten met Optimal SCANS

Optimal SCANS geeft op een eenvoudige wijze inzicht in je huidige situatie op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is in één oogopslag duidelijk op welke punten er meer te bereiken is.

Richard ZuidgeestBloemisterij Het Molentje

Wij wilden bij de aanbesteding de inspanning voor de deelnemende leveranciers tot een minimum beperken, maar wel een juist beeld van de bedrijfsvoering krijgen. Optimal SCANS heeft hier invulling aan gegeven door op een objectieve manier de duurzaamheid op verschillende niveaus te toetsen. Pure winst is dat het accent op duurzaamheid bij de leveranciers tot concrete verbeteracties heeft geleid, ook bij bedrijven aan wie niet gegund is.

Pim ZeldenrijkHoofd inkoop van de Radboud Universiteit