Optimal SCANS geeft op een eenvoudige wijze inzicht in je huidige situatie op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is in één oogopslag duidelijk op welke punten er meer te bereiken is.

Richard ZuidgeestBloemisterij Het Molentje

We hebben Reinier gevraagd om de eerste versie van de MKB scan voor het GSE System platform te ontwikkelen, op aanraden van andere partijen. Reinier kwam direct met het assessmentmodel wat we voor ogen hadden en we werken sindsdien nauw en prettig samen.

Kelly RuigrokDirecteur Nationaal Duurzaamheid Instituut

We hebben met succes de Optimal Scan ingezet op een gedeelte van onze lijst van preferente aannemers. Hiermee hebben wij een goed beeld gekregen van de bedrijven. Zij reageerden enthousiast, en vonden de brede benadering een goede insteek. Wij zijn enthousiast omdat we nu een mooie tool hebben om bedrijven te monitoren in hun ontwikkeling op gebied van duurzaamheid en circulariteit, én te selecteren op onze groslijst.

Johan WillemsenAfdelingshoofd Projectleiding en Directievoering bij Gemeente Arnhem

Voor inkopers is Optimal SCANS een baken in de branding.

Royan van VelseHoofd inkoop bij Rijnstate Ziekenhuis

Door de ‘Optimal Scan voor circulaire wegen en paden’ hoeven we geen appels met peren meer te vergelijken! Als opdrachtgever van een circulaire weg is dit een methodiek om inschrijvingen op verschillende thema’s en stadia van een project objectief te kunnen toetsen aan wat wij het meest circulair vinden.

Erik RoumenBeleidsmedewerker duurzaamheid bij gemeente Zevenaar

Optimal SCANS is ideaal voor gestandaardiseerd beoordelen en gestructureerd binnenhalen van informatie. De Optimal Scan maakt duidelijk hoe MVO, duurzaamheid en circulariteit in een programma van eisen verwerkt kunnen worden, vanwege de heldere set criteria. Dit scheelt veel werk.

Bren de RandamieStrategisch inkoper bij Rijnstate Ziekenhuis

Wij wilden bij de aanbesteding de inspanning voor de deelnemende leveranciers tot een minimum beperken, maar wel een juist beeld van de bedrijfsvoering krijgen. Optimal SCANS heeft hier invulling aan gegeven door op een objectieve manier de duurzaamheid op verschillende niveaus te toetsen. Pure winst is dat het accent op duurzaamheid bij de leveranciers tot concrete verbeteracties heeft geleid, ook bij bedrijven aan wie niet gegund is.

Pim ZeldenrijkHoofd inkoop van de Radboud Universiteit