Gemeente Zevenaar vormde een bouwteam voor een circulair fietspad, en paste Optimal SCANS toe onder onze begeleiding. In het innovatieve project werden diverse nieuwe materialen en werkwijzen toegepast. Bovendien stond alles in het teken van leren en kennisdeling. Het werd een groot succes en is bekroond met de MVI Koopwijsprijs. Samen lieten we zien hoe innovatie leidt tot duurzaamheid.

Planet+ZevenaarPlanet+Zevenaar

De aannemer NTP heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld met 10 duurzame doelen. Elk doel moest worden uitgewerkt in eenduidige KPIs of checkpoints die meten wat NTP wilde weten. Planet+ begeleidde de uitwerking en de koppeling van de KPIs aan de SGDs en Duurzaam GWW. NTP heeft nu een dashboard voor het monitoren van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. En elk jaar voert Planet+ een audit hierop uit via Optimal SCANS®.

Planet+NTPPlanet+NTP

Gemeente Arnhem vormde een bouwteam voor realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer en wilde concrete opties toetsen aan hun ambities. Deze waren breed en diep: CO2-emissies, hittestress, hoog- en laagwaardig hergebruik, biodiversiteit, welzijn lokale economie. Planet+ zorgde voor een integrale afweging en het kanaliseren van discussies en datastromen. Met Optimal SCANS werden de verschillende opties zo objectief mogelijk vergeleken. Hierdoor konden er onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Planet+ArnhemPlanet+Arnhem

Gemeente Den Haag wilde een nulmeting in het kader van de 17 SDGs, voor beleid en acties, binnen de eigen organisatie en bij inkoop én voor de dienstverlening aan de burger. Dit is een zeer complexe en veelomvattende vraag. De adviseurs van Planet+ maakten de SDGs concreet en meetbaar met de Planet+ “Optimal SDG SCAN voor gemeenten”. De gemeente kreeg zo een solide basis voor het concretiseren, verder implementeren en monitoren van de doelen en ambities m.b.t. de SDGs.

Planet+Den HaagPlanet+Den Haag

Gemeente Heumen wilde duurzaamheid op een integrale manier vormgeven, voor alle activiteiten van de gemeente, van ruimtelijke ordening tot aanbesteding van sociaal werk. Planet+ ontwikkelde een generiek en integraal duurzaamheidskader voor gemeenten en nam Heumen mee in de toepassing hiervan. De medewerkers kregen hierdoor een gedeelde duurzaamheidsvisie en -ambitie, die sindsdien toegepast wordt

Planet+HeumenPlanet+Heumen

De TU Eindhoven heeft een duurzaamheidsplan voor de bedrijfsvoering, met thema’s als Energie, Circulariteit en Mobiliteit. Tientallen projecten zijn opgenomen in roadmaps per thema, maar een aanpak voor een samenhangende uitvoering en monitoring ontbrak. Planet+ zorgde dat elk thema werd uitgewerkt in meetbare subdoelen en reikte een methode aan om de bijdrage van de vele projecten aan de verschillende sub-doelen in beeld te brengen. De universiteit heeft nu een kader voor integrale afweging, sturing en monitoring.

Planet+TU/eAanpak voor samenhangende en meetbare uitvoering duurzaamheidsvisie

Groothuis Bouwgroep wilde het GSES-certificaat behalen en schakelde Planet+ in om dit te begeleiden. Wij zorgen dat de mensen bij Groothuis de kaders en de eisen snapten, aan welke eisen al voldaan werd en wat er nodig was om het certificaat te halen. Aanvullende maatregelen en bewijsvoering werden helder voor het bedrijf. Groothuis bleek maar liefst 82% te scoren en slaagde met vlag en wimpel.

Planet+Groothuis BouwgroepBegeleiding bij succesvol behalen GSES-certificaat

De aannemer NTP heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld met 10 duurzame doelen. Elk doel moest worden uitgewerkt in eenduidige KPIs of checkpoints die meten wat NTP wilde weten. Planet+ begeleidde de uitwerking en de koppeling van de KPIs aan de SDGs en Duurzaam GWW. NTP heeft nu een dashboard voor het monitoren van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. En elk jaar voert Planet+ een audit hierop uit via Optimal SCANS®.

Planet+NTPKoppeling doelen aan SDGs & Duurzaam GWW en uitvoeren nulmeting

De gemeente Den Haag wilde een contract voor circulair interieur gaan monitoren. Een set praktische KPIs en een monitor op maat ontbrak. Wij zorgden hiervoor tijdens de contractvorming en leverden tooling voor de contractfase in Optimal SCANS.

Planet+Den HaagMonitoring voor contract Circulair Interieur met Optimal SCANS

De universiteit wil duurzaamheid beter meetbaar en aantoonbaar maken, maar had daar geen goede tooling voor. Wij hebben duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen en contracten opgesteld en geïmplementeerd in OS. De RU past dit sinds 2017 toe bij (Europese) aanbestedingen en sinds 2018 in het leveranciers- en contractbeheer. De doelen Klimaatneutraal, Circulair, Eerlijk en Gezond worden nu kwantitatief bepaald en gemonitord.

Planet+RU NijmegenBegeleiden aanbestedingen en managen contracten met Optimal SCANS