Duurzaamheidsambities concreet en meetbaar

Duurzaamheid is complex.

Wij maken alle thema’s concreet en meetbaar!

Hebben jullie nog geen visie en ambities gevormd voor jullie organisatie of project? Of al wel, maar zijn deze nog niet voldoende concreet en meetbaar? 

Duurzaamheid is een groot en soms ongrijpbaar thema. Het wordt vaak wel genoemd in beleidsdocumenten en procedures maar als dit niet concreet en meetbaar wordt gemaakt is duurzaamheid geen werkbaar begrip. Wij helpen hiermee, op bestuurlijk, beleidsmatig en projectniveau – ook in bouwteams!

Planet+ is gespecialiseerd in het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid en circulariteit. We baseren ons werk op toonaangevende duurzaamheidskaders zoals:

17 UN
SDGs
ISO
Normen
MVOI
Circulaire
Economie
EU-Taxonomie duurzaamheid
Vele
andere
17 UN
SDGs
ISO
Normen
MVOI
CirculaireEconomie
EU-Taxonomie duurzaamheid
Vele
andere

Klik hieronder voor het aanbod voor uw organisatie

(Semi-) Overheid

(Semi-) Overheid

(Semi-) Overheid
Bouw, inrichting, vastgoed-beheer

Bouw, inrichting, vastgoed-beheer

Bouw, inrichting, vastgoed-beheer
Onderwijs en Zorg

Onderwijs en Zorg

Onderwijs en Zorg
Overig

Overig

Overig
(Semi-) Overheid

(Semi-) Overheid

(Semi-) Overheid
Onderwijs en Zorg

Onderwijs en Zorg

Onderwijs en Zorg
Bouw, inrichting, vastgoed-beheer

Bouw, inrichting, vastgoed-beheer

Bouw, inrichting, vastgoed-beheer
Overig

Overig

Overig

Wij helpen u
in vier stappen verder

Van Visie naar Thema's

Een uitwerking
van jullie visie
en ambities in thema's,
criteria en KPI's.

Duidelijke Instrumenten

Duidelijkheid over welke meetinstrumenten
nodig zijn voor jullie
organisatie of project.

Bewezen Tools

Online tools die de duurzaamheidswaarde van uw organisatie, projecten en leveranciers kwantitatief in beeld brengen.

Begeleiding Bouwteams

Begeleiding van bouwteams en duurzaamheidsteams bij het kwantificeren van de duurzaamheid van projecten en programma’s.

Lees hier de klantverhalen bij wie we dit succesvol hebben gedaan.

Gerelateerde inzichten

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?