De duurzaamheids-dimensies

Klimaat en energie

Thema’s: Zon- en windenergie, Energietransitie, CO2, Methaan, Waterstof, Warmte.

De Aarde warmt in ijltempo op en wordt nog deze eeuw grotendeels onleefbaar als we niet heel snel ingrijpen. Gelukkig weten we wat we moeten doen: Zo snel mogelijk overschakelen op energie uit zon, wind en water. En aanvullend waarschijnlijk kernenergie. Al vrij snel moeten we  meer CO2 uit de lucht halen dan we uitstoten. Als dat lukt, hebben we een Planet+ situatie. 

De techniek is er, nu nog de vastberadenheid en samenwerking. Op naar herstel van de balans in ons klimaat die sinds de laatste ijstijd zoveel ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt. 

Wat kunnen we samen doen: CO2-voetafdruk meten, roadmap to zero.

Klimaat en energie

Thema’s: Zon- en windenergie, Energietransitie, CO2, Methaan, Waterstof, Warmte.

De Aarde warmt in ijltempo op en wordt nog deze eeuw grotendeels onleefbaar als we niet heel snel ingrijpen. Gelukkig weten we wat we moeten doen: Zo snel mogelijk overschakelen op energie uit zon, wind en water. En aanvullend waarschijnlijk kernenergie. Al vrij snel moeten we  meer CO2 uit de lucht halen dan we uitstoten. Als dat lukt, hebben we een Planet+ situatie. 

De techniek is er, nu nog de vastberadenheid en samenwerking. Op naar herstel van de balans in ons klimaat die sinds de laatste ijstijd zoveel ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt. 

Wat kunnen we samen doen: CO2-voetafdruk meten, roadmap to zero.

Circulaire Economie

Thema’s: Circulariteit, ketensamenwerking, innovatie, verdienmodellen, recycling, upcycling, hoogwaardig hergebruik, waardebehoud

Van zo snel mogelijk afval creëren en waardevolle materialen verloren laten gaan, naar gesloten kringlopen waarin producten, componenten en materialen zoveel mogelijk hun kwaliteit en waarde behouden. Dat is een complete omwenteling van ons op consumeren gerichte economische systeem. Ons systeem is in de praktijk gericht op degeneratie, ofwel waardevelies. Recycling is meestal downcycling, wat ook degeneratie is.

Wij staan voor regeneratie en evolutie, precies wat de natuur ons laat zien. Energie en materie voeden leven en bewustzijn. Op naar een economie die dit waardeprincipe weer toepast, tot in de haarvaten.

Wat kunnen we samen doen: MCI calculaties, definitie circulaire bedrijfsvoering, circulair inkopen.

Natuur en milieu

Thema’s: Oppervlakte wilde natuur, gezonde natuur, schone lucht, water en bodem, biodiversiteit.

Nederland is één van de meest vervuilde landen van Europa, onze natuur is op leven na dood. De diversiteit van het leven op Aarde is in 50 jaar met bijna 70% afgenomen. Dat komt door onze degeneratieve manier van handelen die geen respect heeft voor leven en bewustzijn. Wat nodig is voor regeneratie in eigen land is vooral veel minder stikstof (stikstofoxide en ammoniak) en gif in lucht, water en bodem; herstel van het grondwaterpeil en grotere, met elkaar verbonden natuurgebieden. 

Maar verreweg de meeste impact van Nederland op natuur en milieu gebeurt in andere landen. Door import van landbouwproducten, veevoer, biobrandstoffen en biobased materialen (Food, Fuel & Fibre). Door inkoop dus.

Planet+ betekent een einde aan roofbouw en herstel van de kwaliteit van natuur en milieu. Deze regeneratie doen we vooral voor de mens. De natuur redt zich wel, en zonder mensen is er ook geen milieu.

Wat kunnen we samen doen: Met name in natuurvriendelijk inkopen zit de impact, maar wij helpen ook bij het creëren van meer biodiversiteit op eigen terreinen.

Natuur en milieu

Thema’s: Oppervlakte wilde natuur, gezonde natuur, schone lucht, water en bodem, biodiversiteit.

Nederland is één van de meest vervuilde landen van Europa, onze natuur is op leven na dood. De diversiteit van het leven op Aarde is in 50 jaar met bijna 70% afgenomen. Dat komt door onze degeneratieve manier van handelen die geen respect heeft voor leven en bewustzijn. Wat nodig is voor regeneratie in eigen land is vooral veel minder stikstof (stikstofoxide en ammoniak) en gif in lucht, water en bodem; herstel van het grondwaterpeil en grotere, met elkaar verbonden natuurgebieden. 

Maar verreweg de meeste impact van Nederland op natuur en milieu gebeurt in andere landen. Door import van landbouwproducten, veevoer, biobrandstoffen en biobased materialen (Food, Fuel & Fibre). Door inkoop dus.

Planet+ betekent een einde aan roofbouw en herstel van de kwaliteit van natuur en milieu. Deze regeneratie doen we vooral voor de mens. De natuur redt zich wel, en zonder mensen is er ook geen milieu.

Wat kunnen we samen doen: Met name in natuurvriendelijk inkopen zit de impact, maar wij helpen ook bij het creëren van meer biodiversiteit op eigen terreinen.

Welzijn, welvaart en bestuur

Thema’s: gezond en veilig werken, gelijke kansen & faire beloning, diversiteit & inclusie 

Sociaal-economisch gaat het om basisbehoeften van mensen, en goed bestuur. Basisbehoeften zijn bijvoorbeeld gezondheid, eerlijk behandeld worden, je deel weten van een geheel, ergens goed in zijn, en een faire economische vergoeding voor je bijdrage. Hier is een economische basis voor nodig. Goed bestuur betekent borgen van en zorgen voor processen waarin het vervullen van alle basisbehoeften van individuen gelijk op gaat en gedragen wordt door economische welvaart. Het betekent zorgen voor nu én de toekomst, ofwel voor-zorg. 

Door voor-zorg worden negatieve spiralen voorkomen en door ‘zorgen voor’ worden positieve spiralen versterkt. Dat is de basis voor Regeneratie op het sociale vlak.  

Wat kunnen we samen doen: Deze thema’s concreet en meetbaar maken, breder bedrijfs-economisch organisatie-advies.

Sociaal-economische veerkracht en rechtvaardigheid

Thema’s: mensenrechten, arbeidsrechten, slavernij, internationale sociale voorwaarden, conflictgebieden.

Veel van ons gezamenlijke handelen heeft in de praktijk weinig respect voor kwaliteit van leven en bewustzijn. En wij gaan daar massaal in mee, zeker als mensen buiten het zicht worden uitgebuit. In grote delen van de wereld worden mensen gereduceerd tot slaven en machines, en zijn de levens naar en kort. Dit geldt voor mensen, maar ook voor vele miljarden dieren. Ketens worden ondoorzichtig gehouden, want anders is dit niet te verkopen. We zijn nu teveel afhankelijk van wrede dictaturen, en ondersteunen die met onze triljarden euro’s.

Gaat jullie organisatie hier ook in mee, of zullen we doen wat we kunnen? Er is pas een Planet+ als we alles doen om dit onrecht te veranderen in een systeem waarin niet alleen de mensen en dieren die we zien, maar ook de ontelbare onzichtbaren in hun basisbehoeften kunnen voorzien. 

Wat kunnen we samen doen: Ketenanalyse en sociaal verantwoord inkoopbeleid.

Sociaal-economische veerkracht en rechtvaardigheid

Thema’s: mensenrechten, arbeidsrechten, slavernij, internationale sociale voorwaarden, conflictgebieden.

Veel van ons gezamenlijke handelen heeft in de praktijk weinig respect voor kwaliteit van leven en bewustzijn. En wij gaan daar massaal in mee, zeker als mensen buiten het zicht worden uitgebuit. In grote delen van de wereld worden mensen gereduceerd tot slaven en machines, en zijn de levens naar en kort. Dit geldt voor mensen, maar ook voor vele miljarden dieren. Ketens worden ondoorzichtig gehouden, want anders is dit niet te verkopen. We zijn nu teveel afhankelijk van wrede dictaturen, en ondersteunen die met onze triljarden euro’s.

Gaat jullie organisatie hier ook in mee, of zullen we doen wat we kunnen? Er is pas een Planet+ als we alles doen om dit onrecht te veranderen in een systeem waarin niet alleen de mensen en dieren die we zien, maar ook de ontelbare onzichtbaren in hun basisbehoeften kunnen voorzien. 

Wat kunnen we samen doen: Ketenanalyse en sociaal verantwoord inkoopbeleid.

Wij werken samen met