Duurzaamheidsreis van A tot E

Aspiratie en Ambitie

Jullie willen verduurzamen en hebben vaak over SDG gehoord of willen aan de slag met een variant van de ‘People Planet Profit’-aanpak. Waar te beginnen? 

Alles begint bij Aandacht en Bewustwording (Awareness), er is een groot probleem en dat kunnen wij aanpakken. Vanuit de Aspiratie om een duurzame organisatie, sector, keten, economie te creëren, ontstaat ambitie. Deze moet geïnspireerd én geïnformeerd worden door wat duurzaamheid concreet betekent. 

Planet+ helpt dit scherp te krijgen. Op zo’n manier, dat jullie duurzaamheidsvisie geen lege woorden zijn, maar de basis is voor aantoonbare, bestuurbare en realiseerbare impact.

Aspiratie en Ambitie

Jullie willen verduurzamen en hebben vaak over SDG gehoord of willen aan de slag met een variant van de ‘People Planet Profit’-aanpak. Waar te beginnen? 

Alles begint bij Aandacht en Bewustwording (Awareness), er is een groot probleem en dat kunnen wij aanpakken. Vanuit de Aspiratie om een duurzame organisatie, sector, keten, economie te creëren, ontstaat ambitie. Deze moet geïnspireerd én geïnformeerd worden door wat duurzaamheid concreet betekent. 

Planet+ helpt dit scherp te krijgen. Op zo’n manier, dat jullie duurzaamheidsvisie geen lege woorden zijn, maar de basis is voor aantoonbare, bestuurbare en realiseerbare impact.

Baseline-analyse

en Backcasting

Jullie hebben een Visie en Ambitie – en nu? 

Een goede analyse van de Baseline (of kwantitatieve en kwalitatieve Nulmeting) is onmisbaar om te zien waar het laaghangende fruit zich bevindt – en wat de grotere stappen zijn, die eerst voorwerk nodig hebben. Onmisbaar om te zien welke bouwstenen voor een duurzame organisatie al aanwezig zijn, en welke nog ontbreken. Een Baseline-analyse stelt dit vast op basis van de geformuleerde Visie en Ambitie (Backcasting).

Wij zorgen dat duidelijk wordt waar jullie staan en welke concrete opties er zijn.

Concrete opties

Meestal doet een organisatie al het een en ander aan duurzaamheid – van dubbelzijdig printen tot elektrisch rijden en het scheiden van afval. Hoe kan een organisatie ervoor zorgen dat de ingezette impact-projecten aan alle of aan de juiste duurzaamheidsthema’s bijdragen en dat men de belangrijkste impactprojecten niet over het hoofd ziet? 

Door de Ambitie te vergelijken met de Baseline, en gebruik te maken van jullie eigen kennis en die van Planet+ komen Concrete opties in beeld. Groen en rijp, conventioneel en creatief, korte en lange termijn. De opties worden beoordeeld op hun duurzaamheidswaarde, haalbaarheid en economische meerwaarde. Ook identificeren we trade-off en meekoppelkansen of synergieën.

Planet+ begeleidt dit proces en zorgt dat keuzes voor Concrete opties goed onderbouwd, meetbaar en bestuurbaar zijn. 

Concrete opties

Meestal doet een organisatie al het een en ander aan duurzaamheid – van dubbelzijdig printen tot elektrisch rijden en het scheiden van afval. Dit zijn goede projecten zaken, hoe zorg je dat je volledig bent en dat je belangrijkste impactprojecten niet over het hoofd ziet? 

Door de Ambitie te vergelijken met de Baseline, en gebruik te maken van jullie eigen kennis en die van Planet+ komen Concrete opties in beeld. Groen en rijp, conventioneel en creatief, korte en lange termijn. De opties worden beoordeeld op hun duurzaamheidswaarde, haalbaarheid en economische meerwaarde. Ook identificeren we trade-off en meekoppelkansen of synergieën.

Planet+ begeleidt dit proces en zorgt dat keuzes voor Concrete opties goed onderbouwd, meetbaar en bestuurbaar zijn. 

Doen en data

Hoe ver precies ben ik verwijderd van mijn duurzaamheidsdoelstelling? 12? 50? 43? En wat betekent dat? Zorg dat je projecten meetbaar, bestuurbaar en je metingen agregeerbaar zijn. 

Aan de slag met de Concrete opties! En weten wat te meten en monitoren, zodat de resultaten zichtbaar en stuurbaar worden. Doen is goed, Datagestuurd Doen is beter. Zeker als dit is ingebed in een Plan-Do-Check-Act cyclus, die wordt bestuurd door een duurzaamheids-programmabeheerder.

Er zijn heel veel mogelijkheden voor het verzamelen van duurzaamheids-gegevens. Het is een relatief nieuw veld dat sterk in ontwikkeling is. Planet+Partners hebben aan veel meetmethodes op (inter)nationaal niveau meegedacht en meegeschreven. En wij helpen Duurzaam Datagestuurd de juiste keuze te maken. 

Evaluatie, Educatie en verbeteren

Vier je successen!

Resultaten Evalueren is essentieel voor sturing en leren. Het zorgt er ook voor dat niet alleen Ambities uitgedragen kunnen worden maar ook dat resultaten gevierd, en leermomenten gedeeld kunnen worden. Successen delen, zorgt voor draagvlak, intern en extern. Door de Concrete acties en de Dataverzameling kan dit optimaal worden ingezet om de organisatie tot duurzame bloei te brengen. En anderen te inspireren tot Aspiratie en ambitie.

Planet+ heeft als missie zoveel mogelijk duurzame impact te creëren door Ambities doelgericht aan te scherpen naar Actie en meetbare resultaten. Samen van Actie naar kettingreactie!

Evaluatie, Educatie en verbeteren

Vier je successen!

Resultaten Evalueren is essentieel voor sturing en leren. Het zorgt er ook voor dat niet alleen Ambities uitgedragen kunnen worden maar ook dat resultaten gevierd, en leermomenten gedeeld kunnen worden. Successen laten zien zorgen voor draagvlak, intern en extern. Door de Concrete acties en de Dataverzameling kan dit optimaal worden ingezet om de organisatie tot duurzame bloei te brengen. En anderen te inspireren tot Aspiratie en ambitie.

Planet+ heeft als missie zoveel mogelijk duurzame impact te creëren door Ambities doelgericht aan te scherpen naar Actie en meetbare resultaten. Samen van Actie naar kettingreactie!

Wij werken samen met