Productkeurmerken eisen als inkoper.

Dit zijn de goede.

Welke duurzaamheidskeurmerken

kan en wil ik eisen als inkoper?

 

Een belangrijke vraag voor velen die inkoop en aanbesteding doen, zeker bij de overheid. Optimal Planet zocht dit voor u uit.

Dit artikel focust op productkeurmerken en legt kort uit hoe ze gebruikt mogen worden en wat ze betekenen. Aan het einde staat ons advies over welke keurmerken passen voor verschillende productsectoren.

Algemeen

Voor keurmerken geldt:
 • Voor een goede borging van duurzaamheid is het van belang alleen te werken met keurmerken die onafhankelijk gecertificeerd worden.
 • Keurmerken kunnen worden toegepast als geschiktheidseis (minimumeis).
 • Toepassing als gunningscriterium kan ook, vooral bij systemen die meerdere niveaus kennen – zoals bijvoorbeeld de Cradle to Cradle.
 • Gelijkwaardige keurmerken of bewijs dat aantoont dat aan de gestelde eisen voldaan wordt dient te worden aanvaard.
 • De eisen van het keurmerk moeten proportioneel zijn met wat gevraagd wordt, dus geen dure en/of zware certificaten voor kleine uitgaven.
Voor specifieke keurmerkeisen geldt dat ze gevraagd mogen worden als bewijs dat een inschrijving overeenstemt met beleidsdoelen voor milieu en sociale aspecten. Deze mogen worden opgenomen in technische specificaties, selectie-eisen, gunningscriteria of contractvoorwaarden, mits:
 • Ze alleen betrekking hebben op criteria die van toepassing zijn op wat gevraagd wordt én geschikt zijn voor omschrijving van duurzaamheidskenmerken van wat geleverd wordt.
 • Het keurmerk voor alle betrokken partijen toegankelijk is.

Onafhankelijk gecertificeerde keurmerken

Voor producten kunnen de volgende keurmerken gehanteerd worden bij inkoop:
 • EU Eco label, Milieukeur, Nordic Swan, Blauer Engel of Nature plus (Milieu)
 • Cradle to Cradle (Milieu, Circulair)
 • Global Environmental Standard (Milieu)
 • Global Recycle Standard (Milieu)
 • DuBOKeur (Milieu, bouwmaterialen)
 • FSC, PEFC, SFI en of keurhout (Natuur, sociaal, hout)
 • TFT Responsible stone Programme (Sociaal, milieu)
 • CSC Concrete Sustainability Council (Milieu, beton)
 • Gaskeur / Warmtepompkeur (Milieu, installaties)
 • Energielabels (>A), Euro 6 (Milieu, gebouwen en materieel)

Advies

Toon ambitie

Aanbevolen wordt om voor facilitaire producten de lat hoog te leggen en te vragen naar Cradle to Cradle (minimaal niveau zilver), het EU ecolabel of Milieukeur of aantoonbaar gelijkwaardig (Nordic Swan, Blauer Engel en Nature plus zijn gelijkwaardig). Voor bouwmaterialen zijn DuBokeur (generiek), FSC, PEFC of Keurhout (hout) en CSC Concrete Sustainability Council (beton) goede keurmerken om te eisen. Voor natuursteen is TFT geschikt. Duurzamere installaties zijn te herkennen aan Gaskeur of Warmtepompkeur. Voor gebouwen en materieel zijn er de bekende Energielabels (vraag naar minimaal A), en Euro 5 of 6. Bij materieel is Euro 6 de norm, maar daarvan kan afgeweken worden als deze eis niet reëel is in de markt.

 

Stimuleer innovatie

Voor het stimuleren van innovatie is het belangrijk dat nieuwe producten die aantoonbaar beter zijn dan de marktstandaard maar (nog) geen keurmerk hebben, ook een kans krijgen. Als een leverancier bijvoorbeeld kan aantonen dat papier zonder keurmerk is gemaakt van duurzaam geteeld olifantsgras , dient dit ook goedgekeurd te worden.
Een mooi voorbeeld van goed onderbouwd bewijs voor circulariteit, én een mooie recente ontwikkeling, is een gecertificeerde Circulaire Voetafdruk van het GSES.

Klik hier voor de gecertificeerde footprint van de Plastic road.

RN
Reinier de Nooij, PhD

Oprichter, partner
Duurzaamheids-
Ecoloog

Mede-oprichter van Planet+Partners, vader van Julie, milieukundige en gepromoveerd op beoordelingssystemen voor duurzaamheid en milieu.
Reinier zet al meer dan tien jaar het door hem ontwikkelde Optimal SCANS in om Inkoop in de Bouw en het Publieke domein duurzaam te laten werken.

RN
Reinier de Nooij, PhD

Oprichter, partner
Duurzaamheids-
Ecoloog

Mede-oprichter van Planet+Partners, vader van Julie, milieukundige en gepromoveerd op beoordelingssystemen voor duurzaamheid en milieu.
Reinier zet al meer dan tien jaar het door hem ontwikkelde Optimal SCANS in om Inkoop in de Bouw en het Publieke domein duurzaam te laten werken.

Category: Kennisdeling en White papers | Tag: Inzichten
20 October 2020

Deel het inzicht

Linkedin

Gerelateerde inzichten

Leave a Reply