Internationale duurzaamheidsrapportage en scope 3

voor wereldwijde industriële leverancier

Klant: Wereldwijde industriële leverancier

Tags: Duurzaamheidsrapportage, Materialiteitsanalyse, Scope 3, Wereldwijd

Klant:

Wereldwijde Industriële leverancier

Tags:

Duurzaamheidsrapportage, Materialiteitsanalyse, Scope 3, Wereldwijd

Bereikte doelen

Internationaal raamwerk
Scope 3
analyse
Materialiteits-
analyse

Projectbeschrijving

Planet+ is ingehuurd door Sparq360 supply chain consultancy voor een wereldwijd bedrijf dat  hoogontwikkelde en specifieke systemen produceert voor transport en andere industriële omgevingen. Hun klanten en investeerders vragen om een duurzame oplossing voor de grondstoffen die gebruikt worden voor deze zware machines.
Vanwege gebrek aan kennis, capaciteit en technologische tools om een duurzaamheids-rapportage te schrijven en voor het in kaart brengen van de scope 3 emissies (emissies in de keten) is Planet+ ingeschakeld.
Allereerst hebben we samen besproken waar deze organisatie impact op heeft en welke onderwerpen impact hebben op hen (dubbele materialiteit). Door storytelling en het verzamelen van technologische data hebben we een voorstel en gemaakt en advies gegeven voor een raamwerk om duurzaamheid internationaal aan te pakken. Dit wereldwijde raamwerk is in lijn met de GRI, de SDGs en andere raamwerken.
Ook hebben we voor deze organisatie de emissies en uitstoot inzichtelijk gemaakt voor de Scope3 uitstoot. Er zijn 3 scopes voor uitstoot. In Scope 1 meet je eigen schoorsteen. Scope 2 houdt de uitstoot in die ontstaat vanwege alle energie die je inkoopt. Scope 3 is de vergaarbak, alle andere uitstoot die je produceert. Denk hierbij aan:
  • Inkoop eigen materialen
  • Afvalstromen die veroorzaakt worden
  • Business travel
  • Transport en distributie (upstream en downstream)
  • Inkoop goederen en diensten die emissies veroorzaken tijdens het produceren ervan
Om deze scope 3 inzichtelijk te maken, hebben we een materialiteitsanalyse gedaan waarbij de categorieën in kaart zijn gebracht die de meeste uitstoot geven. Nu weet deze organisatie waar ze aan toe zijn om wereldwijd en consequent voor hun hele organisatie duurzaam te zijn.

Testimonials

Deel het project

Linkedin

Gerelateerde projecten

Leave a Reply