Full-service CSRD

Krijg grip op de
CSRD & CSDD met Planet+

Onze complete ESRS-toolkit in het Nederlands
en full-service partnership bij implementatie
direct accountant-proof

Deskundige begeleiding
Maatwerk
Integrale benadering
Full-service
partnership
A-Z tooling betaalbaar
en robuust

Volg het Planet+ CSRD-stappenplan

R
Stap 0
2
Stap 1
a_0009_ambitie
Stap 2
pexels-fauxels-3183153 small
Stap 3
5
Stap X
first
second
Third
Four
Five
Six

Oriëntatie & Inzicht CSRD

OVERZICHT

Beginnen met CSRD betekent beginnen met een reis die verder gaat dan alleen rapporteren. Het vraagt ook om een organisatorische transformatie, die ertoe leidt dat de duurzaamheid van de de organisatie sterk toeneemt en veel beter aantoonbaar wordt.

KICK-OFF: Begin van duurzaamheid en CSRD 

Fase 0. start met met een tweedelige aftrap:

 1. Oriëntatie in Duurzaamheid: Zorgt ervoor dat iedereen snapt wat duurzaamheid betekent en waarom we hier nu mee bezig zijn. Het beproefde RSDO-raamwerk helpt hierbij (www.thenaturalstep.de of www.rsdo.nl).
 2. Inzicht in CSRD: Laat de CSRD-stappen zien, zorgt dat er interne werkgroepen komen en dat deze groepen weten wat er gedaan moet worden, wanneer en hoe.

LET OP

Zorg voor de deelname van zowel de directie als het middenmanagement. Duurzaamheid en CSRD zijn geen eenmalige gebeurtenissen maar integrale onderdelen van je bedrijfsstrategie voor de langetermijn.

VOORBEELDEN VAN ONS WERK

SDG mapping vs duurzaamheidsthema's
Wij vatten de laatste wetgeving overzichtelijk samen

Draagmuren CSRD

OVERZICHT

Vind snel je weg in deze cruciale fase met onze begeleiding. Samen zorgen dat de complexiteit overzichtelijk wordt in een gestructureerd, beheersbaar proces.

STAPPEN

 • Readiness Assessment: Identificeer laaghangend fruit en zie wat de juiste budget- en middelenplanning is.
 • Dubbele Materialiteitsanalyse: Bepaal wat de relevante onderdelen zijn van de ESRS-en voor uw organisatie.
 • Gap-analyse of Baseline-meting: Zie waar je staat, en wat nog ontbreekt met behulp van onze ESRS-checklists, en zorg voor een efficiënte toewijzing van tijd, rollen en verantwoordelijkheden.

LET OP

Materialiteit en Gaps zijn de fundamenten van al het CSRD-werk voor de komende jaren. Zorg dat dit gedegen gebeurt zodat er later geen extra kosten ontstaan.Vind snel je weg in deze cruciale fase met onze begeleiding, samen zorgen dat de complexiteit overzichtelijk wordt in een gestructureerd, beheersbaar proces.

VOORBEELDEN VAN ONS WERK

Onze aanpak Dubbele Materialiteitsanalyse is pragmatisch, robust en overzichtelijk

Implementatie & Data

OVERZICHT

Implementeer de CSRD met de uitgebreide, bewezen toolkit van Planet+, die u van A tot Z begeleidt in CSRD-programmabeheer, duurzaamheidsprocessen en gegevensverzameling.

VOORBEELDEN

 • ESRS E1: Bereken je CO2-voetafdruk in overeenstemming met CSRD, volgens de GHG-Protocol Corporate Standard.
 • ESRS E5: Breng uw materiaalstromen in kaart in overeenstemming met CB23 of de aanstaande ISO 59020-norm voor Circulaire Economie.

LET OP

Kies de juiste CSRD-ready tools die zijn afgestemd op jouw duurzaamheidsinspanningen en -ambities, en zorg ervoor dat jouw organisatie op het pad naar duurzaamheid blijft.

PLANET+TOOLS

Planet+ heeft uitgebreide Handleidingen en Werkdocumenten voor alle topical ESRS’en en ESRS 2 ‘Algemene Bepalingen/ Algemeen Bestuur’: 

 • het schrijven van Beleid (MDR-P & DRs)
 • het formuleren van Doelstellingen (MDR-T & DRs)
 • het formuleren van Acties (MDR-A & DRs)
 • het verzamelen van Data (MDR-P & DRs)
 • het daaruit vloeiende bepalen van Impact (ESRS 2 SBM-3 & IRO-1)

VOORBEELDEN VAN ONS WERK

De Planet+ structuur voor de ESRS'en is helder
Onze uitgebreide handleidingen en tools

Rapportage & Communicatie

OVERZICHT

Effectieve communicatie is van het grootste belang in het CSRD-implementatieproces, waarbij een breed spectrum van stakeholders wordt geïnformeerd en betrokken.

COMMUNICATIE

Zorg voor gestructureerde communicatielijnen zoals maandelijkse duurzaamheid-stuurgroepen en wekelijkse coördinatieteamvergaderingen, die de voortgang en kennisdeling waarborgen

LET OP

Maak gebruik van de uitgebreide ervaring van Planet+ bij het helpen opzetten van je duurzaamheidsprogramma (PMO), en maak je CSRD-reis zo soepel en productief mogelijk.

VOORBEELDEN VAN ONS WERK

Grip op het gehele proces met onze professionele PMO
Planet+ helpt met duurzaamheids-publicaties

Strategie & Impact

OVERZICHT

Deze doorlopende fase beoordeelt de impact, risico’s en kansen met betrekking tot ESG-thema’s op uw Strategie en Bedrijfsmodel.

BEOORDELING

Evalueer mogelijke impacts zoals:

 • Beperking van bedrijfsactiviteiten door nieuwe wetgeving
 • Hogere aanvoerkosten door extreem lage waterstanden in Europese rivieren 
 • Risico’s voor grondstofprijzen, vooral in een El Niño-jaar

LET OP

Profiteer van de uitgebreide achtergrond van onze partners en consultants op het gebied van internationale strategieconsulting en academische betrokkenheid. Met onze kennis en ervaring helpen wij relevante impacts van duurzaamheidsissues op de bedrijfsstrategie te managen.

Inzichten

Alles
CSRD
FSSD en Future Mountain
Kennisdeling en White papers
Onze klanten
Rapporteren
SDGs
Testimonials
Tools inkoop
Wetgeving
Productkeurmerken eisen als inkoper. Dit zijn de goede.
Welke duurzaamheidskeurmerken kan en wil ik eisen als inkoper? Een belangrijke vraag voor velen die inkoop en aanbesteding doen, zeker bij de overheid. Optimal Planet zocht dit voor u uit.
De SDGs, waar hebben we het eigenlijk over?
De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, afgekort als SDGs, vonden hun oorsprong in 2015 als opvolging van de Millennium Doelen (2000-2015). Ondanks dat we ruim vijf jaar verder zijn, blijven de SDGs voor veel ondernemers een vaag begrip.
Emissie-eisen, waarom ook al weer?
Opdrachtgevers in de publieke sector schrijven meestal emissie-eisen voor aan transportmiddelen en machines. Maar waarom ook al weer precies, en waar komt het beleid om emissie-eisen te hanteren eigenlijk vandaan?
1 2 3

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?