Cotap

Bij Cotap vindt men het van belang om de aarde in goede staat door te geven aan de volgende generaties en zorg te dragen voor het milieu. Daarbij zien ze in dat voorkomen beter is dan genezen. De ontwikkelingen op het gebied van kadering en rapportage van duurzaamheid gaan echter snel en Cotap wil borgen dat men blijft voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, in lijn met CSRD.

Cotap heeft ondersteuning gezocht bij Planet+ als praktisch ingestelde partij bij het implementeren van de CSRD. Het doel is om 1) van duurzaamheid een thema voor de hele organisatie te maken, waar een ieder onderdeel van is en een bijdrage levert, 2) om structuur en overzicht in (een veranderend) ESG landschap aan te brengen voor Cotap, en 3) een future proof CSRD-compliant oplossing voor de inbedding, interne verantwoordelijkheden en verantwoording te bieden met betrekking tot duurzaamheid.

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?