Holterman Wapeningsstaal

Bij Holterman Wapeningsstaal is op tijd vastgesteld dat de CSRD een grote invloed zal hebben op zowel de bedrijfscultuur als de operaties. Ondanks dat het bedrijf nog niet verplicht is om te rapporteren is er de behoefte om goed voorbereid te zijn voor wanneer dat wel moet. Met het CSRD-light programma wordt er op een interactieve manier voorzien in die behoefte. Planet+ begeleidt het kernteam van Holterman door alle processen zodat het duidelijk is wat de CSRD vereist. De belangrijkste duurzaamheidshema’s worden doorlopen en er wordt gekeken in hoeverre documentatie en data aanwezig zijn en hoe dat aansluit op de CSRD. Op deze manier kan Holterman Wapeningsstaal goed voorbereid aan het rapport beginnen en komt het bedrijf niet voor verrassingen te staan tegen de tijd dat het CSRD-plichtig is.

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?