Gemeente Heumen

De Gemeente Heumen heeft grote duurzaamheidsambities. Om deze ambities waar te maken is structurele inbedding van duurzaamheid in de organisatie nodig. Ook zal verduurzaming van de inkoop sterk bijdragen aan het behalen van deze duurzaamheidsambities.

Planet+ heeft ondersteuning geboden bij het verbeteren van de aandacht voor duurzaamheid en het verhogen van intern draagvlak. Ook is er een duurzaamheidskader opgezet voor de inkoop van projecten, diensten en producten. Hierdoor beschikt de Gemeente Heumen over de juiste kennis en is er een kader voor het gebruik en de verdieping van duurzaamheid in de dagelijkse praktijk.

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?