Provincie Utrecht

Het Regionale Circulair Inkopen Overleg (RCIO) is dé plek waar inkopers en duurzaamheidsadviseurs elkaar bijpraten over MVOI. Sinds januari 2023 wordt het RCOI ondersteund door Planet+, in opdracht van de Provincie Utrecht. Dit omvat het coördineren van regulier overleg, het organiseren van workshops, lezingen, en cursussen (bijvoorbeeld gerelateerd aan milieukostenindicatoren en circulair inkopen), en beraadslagen met de Provincie en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Bovendien zorgt Planet+ voor de afstemming en integratie van het RCIO met de Cirkelregio Alliantie.

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?