TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)  heeft de ambitie om bij de meest prominente universiteiten te horen in wetenschap & technologie. In dit kader ziet TU/e duurzaamheid als een van de drie grootste uitdagingen van de wereld van morgen. De duurzaamheidsvisie die was opgesteld heeft in een aantal duurzaamheidsthema’s en doelen geresulteerd. Planet+ heeft de TU/e ondersteund bij de ingewikkelde opgave om op een samenhangende manier maatregelen te formuleren en die meetbaar te maken op een wijze die de realisatie van de gestelde doelen in beeld brengt.

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?