Gemeente Veenendaal

Er zitten momenteel veel bouwprojecten in de pijplijn van de Gemeente Veenendaal én er is een stevige ambitie om deze duurzaam te bewerkstelligen. In lijn met Rijksdoelen en -afspraken ligt de focus hierbij op Energie, Klimaat en Circulaire Economie. Dit is een complexe zaak, waar MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen) een cruciale rol in speelt. Planet+ ondersteunt bij het vertalen van relevante kaders naar een generiek Ambitieweb en verschillende Ambitiewebben per domein. Daarnaast biedt Planet+ begeleiding bij het implementeren ervan.

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?