JST

In de wereld van raambekledingsproducten speelt JST als klein bedrijf een relatief grote rol. Met een uitgebreid klantprofiel en leveranciers zowel binnen als buiten Europa komt de vraag naar duurzame producten steeds vaker terug. Omdat duurzaamheid een breed begrip is ondersteunt Planet+ bij het identificeren en inzichtelijk maken van de thema’s die voor JST het meest van belang zijn. Zo wordt duidelijk wat de implicaties van de groeiende vraag naar duurzaamheid zijn voor JST en welke concrete vervolgstappen ondernomen moeten worden om voorop te blijven lopen in de sector. Daarnaast wordt er een carbon footprint gemaakt voor JST om de materiaalstromen en activiteiten met de meeste impacts te identificeren. Gebaseerd daarop zullen haalbare acties en doelen gesteld worden om deze impacts te verminderen. 

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?