Schouten Food

Als producent van vleesvervangers opereert Schouten Food voornamelijk uit duurzaamheidsoverwegingen. Schouten Food wil ondanks de snelle ontwikkelingen op het gebied van kadering en rapportage van duurzaamheid borgen dat de organisatie blijft voldoen aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, in lijn met CSRD. Hiervoor is een slag nodig en een duidelijke werkwijze om op de relevante duurzaamheidsaspecten te gaan rapporteren.

Planet+ ondersteunt Schouten Food met een duidelijke aanpak en wegwijzer om grip te krijgen op de breedte, diepte en complexiteit van duurzaamheid. In 2024 beginnen we met het in kaart brengen van toekomstbestendige oplossingen in lijn met de CSRD.

Wij staan open voor samenwerking

Heeft u een vraag? Wilt u duurzaamheid
beter inkaderen of een nulmeting doen?