Gemeente Heumen

Gemeente Heumen De Gemeente Heumen heeft grote duurzaamheidsambities. Om deze ambities waar te maken is structurele inbedding van duurzaamheid in de organisatie nodig. Ook zal verduurzaming van de inkoop sterk bijdragen aan het behalen van deze duurzaamheidsambities. Planet+ heeft ondersteuning geboden bij het verbeteren van de aandacht voor duurzaamheid en het verhogen van intern draagvlak. Ook…

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal Er zitten momenteel veel bouwprojecten in de pijplijn van de Gemeente Veenendaal én er is een stevige ambitie om deze duurzaam te bewerkstelligen. In lijn met Rijksdoelen en -afspraken ligt de focus hierbij op Energie, Klimaat en Circulaire Economie. Dit is een complexe zaak, waar MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen) een cruciale…

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht Het Regionale Circulair Inkopen Overleg (RCIO) is dé plek waar inkopers en duurzaamheidsadviseurs elkaar bijpraten over MVOI. Sinds januari 2023 wordt het RCOI ondersteund door Planet+, in opdracht van de Provincie Utrecht. Dit omvat het coördineren van regulier overleg, het organiseren van workshops, lezingen, en cursussen (bijvoorbeeld gerelateerd aan milieukostenindicatoren en circulair inkopen),…

Holterman Wapeningsstaal

Holterman Wapeningsstaal Bij Holterman Wapeningsstaal is op tijd vastgesteld dat de CSRD een grote invloed zal hebben op zowel de bedrijfscultuur als de operaties. Ondanks dat het bedrijf nog niet verplicht is om te rapporteren is er de behoefte om goed voorbereid te zijn voor wanneer dat wel moet. Met het CSRD-light programma wordt er…